Om Barneanestesi.no

Velkommen til hjemmesiden til Anestesisykepleierne Troms sitt barneanestesikurs.

Dette er et kurs som arrangeres annet hvert år i Tromsø og har vært arrangert siden 1988.

Kurset har fokus på anestesi til barn hvor luftveishåndtering og kritisk syke barn er temaer som er fast på programmet. I tillegg til en teoretisk del arrangeres det også workshops hvor man kan trene på de praktiske delene ved anestesi til barn.

Kurset retter seg mot anestesipersonell spesielt, men passer også for helsepersonell som møter syke barn i sin arbeidshverdag. Dette betyr at det er mange engasjerte deltagere man kan møte og diskuterer med samt høste erfaringer ifra. I tillegg har vi gode og engasjerende forelesere som gir oss både teoretisk og praktisk faglig påfyll.

Kurset arrangeres som nevnt annet hvert år, men alltid i månedsskiftet januar / februar. Dette er en tid hvor solen sakte men sikkert er på vei tilbake etter nesten to måneders fravær med påfølgende mørketid. Men denne perioden gir de som oppholder seg i Tromsø også en fantastisk mulighet til å oppleve Nordlyset. En himmelsk lysdans som turister reiser tusenvis av mil for å oppleve.